Genel Şartlar

BenzinLitre, BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş şirketine ait bir uygulamadır.

BenzinLitre “UYGULAMA”, BenzinLitre’yi cihazlarından indirip kullananlar ise “KULLANICI” olarak anılacaktır.

BenzinLitre, UYGULAMA’yı kullanan KULLANICI’ların en uygun benzin fiyatlarını; yakıt tipi, benzin istasyonu gibi seçenekler ile mobil uygulama üzerinden keşfedebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

UYGULAMA’yı kullanmak isteyen KULLANICI’lar, iOS, Android uyumlu cep telefonu, tablet veya bilgisayara UYGULAMA’yı indirip, sistem üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup uygulamayı kullanmaya başlayabilir.

KULLANICI, kayıt esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı BenzinLitre tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir; herhangi bir gerekçe göstermeden üyelik başvurusu reddedebilir.

İçerik Bilgilerinin Doğruluğu

UYGULAMA dahilinde yer alan fiyatlar güncel olmayabilir, değişmiş olabilir. Benzin istasyonlarının anlık fiyat değişimlerinden BenzinLitre uygulaması ve BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş sorumlu değildir. KULLANICI, bilgilerin güncelliği konusunda herhangi bir dava, şikâyet ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Her KULLANICI, istasyonda bulunan pompa fiyatlarını kontrol etmek, önceden teyit edip satın alma sorumluluğundadır. Fiyat bilgilerine ek olarak, tesis özelliklerinden biri veya bir kısmı tadilat başta olmak üzere faal olmayabilir. İstasyonun lisans iptali, transferi gerçekleşmiş olabilir. Konum bilgisi hatalı şekilde güncellenmiş olabilir. Bu nedenler sebebiyle, çeşitli risk ve belirsizlikler içerirler.

Bir web sitesinin, bu web sitesi çerçevesi içinde görüntülenmesi yalnızca geri dönüş kolaylığı içindir ve söz konusu web sitesinden, bu site bir BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş şirketi tarafından çalıştırılıyor olsa bile, sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Bu linkler aradığınız web sitesini, ilginebileceğiniz ürün ve/veya hizmetleri bulmada size kolaylık ve hız sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bu web sitesinde ve uygulamasında olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş'ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. Kullanıcı, her zaman kişisel bilgilerini uygulama aracılığıyla güncelleyebilir ya da üyeliğini sona erdirmek suretiyle silebilir. Uygulama şifrenizi ve kullanıcı adınızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

UYGULAMA’nin sunduğu hizmetten yararlanan KULLANICI, UYGULAMA’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve UYGULAMA dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI’nın UYGULAMA aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle BenzinLitre ve BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, UYGULAMA dâhilinde bulunan, BenzinLitre ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri paylaşmayacağını ve bunları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

KULLANICI’nın işbu belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde, BenzinLitre KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma ve/veya UYGULAMA’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

KULLANICI, UYGULAMA’yı sağlıklı olarak kullanabilmesi için bir mobil operatör ya da internet hizmet sağlayıcı aracılığıyla bir mobil hizmet şebekesine bağlı olmak zorundadır. Mobil ya da internet bağlantı hizmetlerinin bedeli YOLCU’ya ait olacak, ayrıca bağlantı sorunları neticesinde meydana gelebilecek gecikme, hizmet aksaması ve sair durumlar kaynaklı zararlardan BenzinLitre’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “BenzinLitre’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) BenzinLitre’ye aittir. KULLANICI, BenzinLitre’den aldığı hizmetleri, UYGULAMA ve BenzinLitre’ye ait bilgileri ve BenzinLitre’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. KULLANICI, BenzinLitre’nin izni olmaksızın, BenzinLitre’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

BenzinLitre’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve BenzinLitre’ye ait bilgileri ve BenzinLitre’nin telif haklarına tabi çalışmaları, BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş ticari markaları, BenzinLitre ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

BenzinLitre, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından UYGULAMA üzerinden on-line kabul edilmesi ya da hizmetten faydanılmaya devam edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda BenzinLitre, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BenzinLitre için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BenzinLitre’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi;iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BenzinLitre’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşme KULLANICI’nın üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve UYGULAMA ile KULLANICI arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme BenzinLitre tarafından www.benzinlitre.com websitesinde ya da UYGULAMA üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI işbu sözleşme hükümlerini, UYGULAMA üzerinden üyelik esnasında kabul etmekle ve UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BenzinLitre, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.benzinlitre.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme; KULLANICI tarafından sanal ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı tarihte derhal yürürlüğe girecek ve UYGULAMA ya da KULLANICI’dan birinin sona erdirme iradesinin karşı tarafa bildirildiği günden itibaren 1 iş günü sonrasına kadar geçerli olacaktır. Tarafların fesih tarihine karar kesinleşmiş hak ve alacakları saklı olacaktır. Bizim web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya bizim web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş sorumlu olmayacaktır.

Sigorta Teklifleri

Bu web sitesinde ve uygulamasında olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş'ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki yada diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

İşbu web sitesinde ve uygulamalar da yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde "teklif" olarak kabul edilmemekte ve BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş'yi bağlamamaktadır.

Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti

BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alabilir.

BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş her zaman için herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.

Şikayet Prosedürü

Bu web sitesi ve uygulamalar ile ilgili soru sormak ya da bir şikayette bulunmak istediğinizde lütfen info@benzinlitre.com e-posta adresi kanalıyla bağlantı kurun.