BENZİNLOG
03
haziran
2020
Enerji Sektörü
TABGİS Nedir ? Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası

TABGİS açılımı TÜRKİYE AKARYAKIT BAYİLERİ PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİ İŞVEREN SENDİKASI'dır. TABGİS nedir? sorusunun hızlı cevabı akaryakıt bayilerinden oluşan, petrol işverenlerinin haklarını aramayı amaç edinmiş bir sendikadır. TABGİS Başkanı Ferruh Temel ZÜLFİKAR olup, genel merkezin adresi 

Küçükbakkalköy Mahallesi Serdar Sokak Gökmenoğlu Plaza No: 2 Kat 3 Daire 6 Ataşehir / İstanbul 'dur. TABGİS telefon numarası 0216 469 06 00  

2400+ fazla üyesi bulunmaktadır.

TABGİS Ne Demek?

PÜİS'e benzer olarak TABGİS'de sektördeki en eski ve köklü sendikalardan birisidir. PÜİS'den sonra teşkilatlanma yapısı en geniş olan sendikadır. 

23 KASIM 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 21. OLAĞAN GENEL KURUL’DA KABUL EDİLEN ANA TÜZÜK'e göre sendikanın amacı:

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4 numaralı işkolunda faaliyet gösteren işverenlerin, çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan sanayiinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, Türk Ekonomisine, kendi iş kollarına bağlı sahalarda yardımcı olmak ve bu amaçlarla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Tüm içerikler okundu!

Next page