BENZİNLOG
12
ağustos
2020
Yakıt
Enerji Sektörü
Petrol Nedir?

Petrol Nedir 

Petrol nedir diye sorulduğunda aklımıza gelen ilk cevap arabalarımızda akaryakıt olarak kullandığımız benzin, dizel gibi kavramlar oluyor. Evet, benzin ve dizel yani motorin petrol ürünleridir. Fakat aslında petrol dendiğinde yer altından çıkarılan işlenmemiş ham petrol ifade ediliyor. Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse: “Petrol” , “neft” ya da “yer yağı” olarak ifade edilen petrol; hidrokarbonlardan (hidrojen ve karbon içerikli) oluşan, arıtılmamış, koyu renkli, kendisine özgü kokusu olan, sudan yoğun bir kıvamı olan yer altından çıkarılan doğal yanıcı mineral yağdır. 

Petrol bileşiminde az miktarda nitrojen oksijen ve kükürt bulunur. Petrolün yalın bir fomülü yoktur. Çıkarıldığı bölgenin jeolojik özelliklerinden etkilendiği için her bölgeden çıkarılan ham petrol bileşimleri birbirinden farklıdır. 

Petrol nedir? Alternatif cevap: “Şeytanın pisliğidir.”  OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries) yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü kurucusu Venezuelalı politikacı Juan Pablo Perez petrolü doğaya ve dünya siyasetine verdiği zarardan dolayı şeytanın pisliği olarak tanımlamıştır. Gelecekte insanların mahvına sebep olacağını öngörmüştür. 

Kelimenin Kökeni: Petrol 

Petrol kelime anlamı olarak taş yağı anlamına gelmektedir. Latince’de petro ve oleum kelimelerinden oluşur. Latince’de petro taş, oleum ise yağ anlamındadır. Aslında “petroleum” olan kelime dilimizde “petrol” olarak söylenmiştir.  

Petrolün Tarihsel Sürecine Kısa Bakış

Günümüzde ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelere büyük etkisi olan petrol doğanın insanlara sunduğu bir kaynak olması sebebiyle antik zamanlardan beri kullanılagelmiştir. İnsanlık için petrolün öneminin artmasında etkili olan gelişmeler içten yanmalı motorların keşfedilmesi, sivil havacılık çalışmalarının artması şeklinde devam eder. Organik Kimya çalışmalarında petrol ve petrol türevi ürünlere odaklanılması ile özellikle plastik, yapay gübre, çözücü, yapıştırıcı ve hatta böcek zehri üretimi petrol endüstrisinin büyüklüğünü açıklar niteliktedir.  

Petrol Oluşumu: Doğada petrol nasıl oluşur? 

Doğada petrol oluşumunu açıklayan en basit tanımı şöyle yapabiliriz: Denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından petrol oluşur. Bu süreç okunduğu kadar kısa sürmez elbette. Bu kalıntılar milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra geriye sadece yağlı maddeler kalır. Büyük kaya katmanları ve çamurların altında kalan bu yağlı maddeler zamanla petrole ve doğalgaza dönüşür. 

Tüm içerikler okundu!

Next page