BENZİNLOG
21
Şubat
2021
Yakıt
LPG
LPG Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

LPG Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

Akaryakıt sektöründe Petrol Kanununa göre 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana Serbest Fiyatlandırma Tarifesi uygulanmaktadır. Çoğu istasyonda akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Markaların fiyat politikalarına ve pazarlama stratejilerine bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden hizmet verebiliyor. İstasyonun bulunduğu bölge, rekabet koşulları da elbette bu durumda etkili. Peki LPG fiyatı neye göre belirlenir?

LPG Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Türkiye' de akaryakıt fiyatları üç aşamada belirleniyor:

• Rafineri Satış Fiyatının Oluşumu

• Depo Satış Fiyatının Oluşumu

• Pompa Satış Fiyatının Oluşumu

1-) Rafineri Satış Fiyatının Oluşumu

Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) payı eklenir. Türkiye’de 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır. Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Yakıtın rafineriye geldiği fiyat (petrol ithal eden bir ülke konumunda olduğumuz için) Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz tarafından o günlük döviz kuruna bağlı olarak belirlenir.

Rafineri satış fiyatı nihai olarak şu formül ile hesaplanır:2-) Depo Satış Fiyatının Oluşumu

Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcı marka tarafından alınır. Burada marka hem kendi marjını hem de servis ücretini ekleyerek yeni bir fiyat oluşturur. Markalar buradan elde ettikleri kar marjlarını yeni istasyonlar, tesis bakımları ve pazarlama faaliyetleri için kullanırlar. Bu aşamada oluşan fiyatı “depo satış fiyatı” olarak adlandırılmaktadır.

3-) Pompa Satış Fiyatının Oluşumu

Depodan satış fiyatına, bayi masrafları, lojistik giderleri eklendiğinde tavsiye edilen pompa fiyatı oluşmaktadır. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesi bu aşamadaki lojistik farklılıkların olmasından kaynaklanmaktadır.

Bayiler Arası Fiyat Farkı Neden Oluşur?  

Bayiler arası akaryakıt fiyat farkları en küçük yerleşim yerlerinde bile oldukça fazla farklılık gösterebilmektedir. Peki Bayiler Arası Fiyat Farkı Neden Oluşur?

 Bu sebepler:

• Ürünün temin maliyeti. İthalat yoluyla veya rafineriden temin edilmesi.

• Akaryakıtların taşıma maliyetlerine.

• Bayilerin sundukları akaryakıt istasyon hizmetlerine yapılan yatırımların maliyetlerine. İşletmenin bakım ve onarım maliyetlerine.

• Bölgesel rekabet koşullarına.

• En önemlilerinden birisi olan bölgede bulunan akaryakıt istasyon sayısına.

bağlıdır.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere istasyonlar arası fiyat farkları değişiklik göstermektedir. BenzinLitre uygulamasıyla size en yakın istasyonların konumlarına, fiyatlarına ve tesis özelliklerine kolaylıkla  ulaşabilirsiniz.

Tüm içerikler okundu!

Next page