BENZİNLOG
26
haziran
2019
Akaryakıt Lisans
Lisans tadili nedir?

Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK'nın söz konusu değişikliği onaylama işlemine lisans tadili denir. Lisanslar, lisans sahibinin talebi veya EPDK tarafından resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilmektedir. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Söz konusu süre bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.

Lisans Tadili Ne Demek?

Kelime anlamı olarak, bir şeyi değiştirmek anlamında kullanılan tadil, emlak ve mimari literatüründe projenin mevzuata uygun şekilde değiştirilmesi demektir. Proje tadili, yapının asıl projesine uygun olarak fiziksel değişikliklerin yapılması şeklinde gerçekleşir.

lisans_tadillerinde_istenilen_bilgi_ve_belgeler_2.pdf

Tüm içerikler okundu!

Next page