BENZİNLOG
01
eylül
2020
Otomobil
Otomobil
Görme problemleri ehliyet almaya engel olur mu?

Görme problemleri ehliyet almaya engel olur mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” gereğince sürücü adayları ehliyet almadan önce göz muayenesinden geçerler. Gerekli koşulları sağlamayan ve ciddi görme problemleri olan kişiler ehliyet alamaz. Görme problemleri görme derecesinin ve görme alanının yeterli olmadığı durumlarda ehliyet almaya engel olabilir. 

Ehliyet için göz muayenesi şart mı?

Evet, ehliyet için göz muayenesi şarttır. Ehliyet almak için gerekli belgelerin arasında Sağlık Raporu ilk sıradadır. Sağlık Raporu da göz muayenesi, işitme testi, akciğer grafisi gibi testlerin sonuçlarına göre kişinin fiziksel ve ruhsal olarak trafiğe çıkıp çıkamayacağını belirler. 

Gözü bozuk olanlar ehliyet alabilir mi?  

Gözü bozuk olanlar derken kast ettiğimiz kişilerin görme problemleri çok çeşitli olabilir. O yüzden gözü bozuk olanlar ehliyet alamaz ya da alabilir şeklinde kesin bir cevap vermek yanlış olur. Bazı göz bozuklukları ehliyet almaya engel olurken bazıları ehliyet almaya engel değildir. Doğru değerlendirme ise görme problemlerine ve alınması istenen ehliyet sınıfının şartlarına detaylı bakarak karar vermektir. 

 Ehliyet almadan önce yapılan sağlık kontrollerinde göz muayenesi kapsamında ehliyet sınıfları 2 ayrı grupta incelenerek değerlendirilir:

- 1. grup ehliyet sınıfları: A1, A2, B, F ve H

- 2. grup ehliyet sınıfları ise: C, D, E ve G 

Görme problemleri ehliyet için yapılan göz muayenesinde farklı kriterlere göre değerlendirilir. Bu kriterler şunlardır: Görme derecesi, görme düzeltmesi, görme alanı, derinlik duyusu, gece körlüğü, renk körlüğü, pitozis-hemipitozis, diplopi,  blefarospazm, katarakt, afaki, progresif bozukluklar ve monoküler.

Ehliyet için göz derecesi kaç olmalı?

Ehliyet alabilmek için göz derecesi yani görme derecesi 1. grup ehliyet sınıfları için bir göz için 10 üzerinden en az 2 olmalıdır. İki gözün toplamında ise görme derecesi 20 üzerinden en az 10 olmalıdır. İkinci grup ehliyet sınıfları için ise bir göz için 10 üzerinden en az 6 olmalıdır. İki gözün toplamında ise görme derecesi 20 üzerinden en az 14 olmalıdır. 

Gözlük veya lens kullananlar ehliyet alabilir mi?

Görme problemlerinin gözlükle veya lens ile düzeltilmesi yönetmelikte görme düzeltmesi olarak geçer. Görme düzeltmesi ehliyet almak için sorun değildir. Yani gözlük veya lens kullananlar ehliyet alabilir. Araç sürerken gözlük veya lensin takılması zorunludur. 

Gece körlüğü olanlar ehliyet alabilir mi?

Gece körlüğü olanlar ehliyet alabilir. Sadece gün doğumundan bir saat önce ile gün batımından bir saat sonra olan süreçte araç kullanabilirler. Gece karanlıkta araç kullanamazlar. 

Renk körlüğü olanlar ehliyet alabilir mi?

Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan ehliyet alabilir ve sürücü olabilir.

Hangi göz problemi olanlar ehliyet alamaz?

  • Her iki gözde görme gücü toplamları 10 / 20 den daha az olan ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı en az  0.5 olmayan kişiler (sağ göz 0.5 ve sol göz 0.5) ehliyet alamaz.

  • Santral 20 derece içerisinde skotom olmamalıdır. Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir sınıf ehliyet alamaz.

  •  Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olanlar ehliyet alamaz.

  • Homonium ya da bitemporal defektler-hemianopik ya da kadranopik defektler sürüş için güvenli kabul edilmez ve bu kişiler ehliyet alamaz.

  • Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun ehliyet alamaz

Tüm içerikler okundu!

Next page