BENZİNLOG
18
ocak
2019
BenzinLitre
BENZİNLİTRE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

BENZİNLİTRE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ


AMAÇ

Bu prosedür, BenzinLitre’ye ait belge, logo ve marka kullanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM

Bu prosedür, Benzinlitre tarafından kuruluşlara kullanma hakkı verilen logonun kullanma esaslarını kapsar.


SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından, tüm BenzinLitre çalışanları ve belgenin geçerliliği devam ettiği sürece belgelendirilmiş kişi/kişiler ile bu kişilerin çalıştığı kurum/kuruluşlar sorumludur.                                          


TANIMLAR

BenzinLitre  Logosu:


Logotype - Colored

Logotype - Monochrome

Icon - Colored

Icon - Monochrome

Belgelendirilmiş Kişi/Personel: Çalışmalar ve işbirlikleri dahilinde süreci resmi olarak yürütecek kişiler belgelendirilmiş kişi olarak kabul edilir.


UYGULAMA

BenzinLitre Logo/Markasını kullanan belgelendirilen personel ve çalışılan kuruluş aşağıda belirtilen kuralları kabul etmiş sayılır.

 1. BenzinLitre logosunu kullandırma hakkı sadece BRAINMINDS TEKNOLOJİ A.Ş’ye aittir.
 2. BenzinLitre logosunda herhangi bir tahrifat yapılamaz.
 3. BenzinLitre logusu, çalışanları tarafından basılı ve elektronik ortamda, reklam amaçlı yayınlarda, tanıtım broşürleri, promosyon ürünleri ve iş raporlarında kullanılabilir.
 4. BenzinLitre logosu, web sitesinde de olduğu gibi, çeşitli renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerinde kullanılanılabilir. Logunun boyutları, okunurluğu bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle büyütülüp, küçültülebilir.
 5. BenzinLitre logosu basılan kartviztler üzerinde kullanılabilir.
 6. BenzinLitre logosunun haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 7. Belgelendirilmiş kişi BenzinLitre logosunu sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.
 8. Belgelendirilmiş kişi BenzinLitre logosunun yetkisiz bir kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde 10 (on) gün içerisinde BRAINMINDS TEKNOLOJİ A.Ş’ye bildirmelidir.
 9. BenzinLitre logosu belgelendirme kapsamı dışında, herhangi bir ürünü yada hizmeti önerdiği yada onayladığı anlamıyla kullanılamaz.
 10. BenzinLitre tarafından yetkisi alınan kişi logo kullanımını derhal durdurmalıdır.                                                                             
 11. Logolara “Tanımlar” başlığından ulaşabilirsiniz.
 12. Benzinlitre logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bu ilkelere uymayan, BenzinLitre haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.  

 

 

 

Tüm içerikler okundu!

Next page