BENZİNLOG
25
temmuz
2019
Benzinlik
Akaryakıt Lisans
Akaryakıt Uzmanları
Akaryakıtta Ulusal Marker Uygulaması Nedir?

Akaryakıtta Ulusal Marker Uygulaması

Akaryakıtta Ulusal Marker Nedir?


Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici - renklendirici kimyasal madde enjekte ediliyor. Buna akaryakıtta ulusal marker uygulaması deniyor. 

Akaryakıtta Ulusal Marker Ne İşe Yarar?

Başbakanlığın konuyla ilgili genelgesinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca;
- Piyasada serbest dolaşımda bulunan akaryakıtın piyasaya yasal yollardan girip girmediğinin tespit edilebilmesi,
- Kaçak ve standart dışı ürün satışının önlenmesi
amaçlarıyla rafinerici ve dağıtıcı şirketlerin yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesinin zorunlu kılındığı, bu uygulamanın akaryakıt satış ve vergi gelirlerini artırdığı gibi piyasadaki akaryakıtın kalitesinin yükselmesini de sağladığı belirtilmektedir.


Akaryakıtta Ulusal Marker Yasasında başlıca mevzuatlar nelerdir?

Ulusal Marker:

EPDK'nın belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ancak, ulusal marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.”


Akaryakıtta ulusal marker uygulaması ise kamu kurum ve kuruluşlarına akaryakıt alımlarında, ulusal marker kontrolü yapılmasının zorunlu kılan uygulamadır ve akaryakıtta ulusal marker uygulaması 16 yıldır uygulanmaktadır.


Not:Türkiye'de ki tüm yakıtların katkı oranları aynıdır.Bir depoda 40 km'ye kadar tasarruf gibi sloganlar pazarlama aracıdır. 


BenzinLitre iyi yolculuklar diler.

Tüm içerikler okundu!

Next page