BENZİNLOG
30
eylül
2019
Yakıt
LPG
BenzinLitre
Akaryakıt Tanklarının Depolama Yönetmeliği

AKARYAKIT TANKLARININ DEPOLAMA YÖNETMELİĞİ 

0.5 bardan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplar veya depolar ‘’Basınçlı ekipmanlar’’ olarak ifade edilir. Akaryakıt tankları da basınçlı ekipmanlardır. İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için imalat ve montaj aşamalarından başlayarak bu basınçlı kapların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik ve fonksiyon gibi kriterlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği de bu kontrollerin nasıl yapılması gerektiğini anlatır.

LPG DEPOLAMA KURALLARI 

2005’te yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak kullanıcıya sunulması hakkında yapılması gerekenler belirlenmiştir.

Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı

 MADDE 6. Dökme LPG ve otogaz LPG taşıma ile depolama ve dolum faaliyetlerinin yapılması için verilecek lisanslara uygulanacak değerleme kriterleri ve lisansın verilmesini gerektirecek teknik ve malî şartlar Kurumca belirlenir.

Akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği gereğince LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalatını gerçekleştirecek olanlar, gerekli teknik düzenlemelere uygun üretim yapabildiklerini gösterir tesislerinin teknik özellikleri ile birlikte Kuruma başvurarak lisans almak ve diğer mevzuatta belirtilen teknik özelliklere uygun üretim yapmakla yükümlüdür.

Muayene, tamir ve bakım işlemlerini yapacak olanlar bu işlemleri yapabilmek için akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği gereğince kurumdan lisans almak zorundadır.

BENZİN VE MAZOT DEPOLAMA KURALLARI 

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde benzinin depolanmasına ilişkin maddeler bulunmaktadır.

MADDE 5

(1) Akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği gereğince yer üstü depolama tanklarının dış duvarlarının ve tavanının, toplam radyasyon ısı yansıtma seviyesi RAL kodu referans alınarak %70 veya üzerinde olan renkle boyanması gereklidir. Bakanlık; devlet tarafından ilan edilen özel alanların korunması için bu maddeye muafiyet getirebilir.
(2) Sabit tavanlı depolama tanklarının; Tankın zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yüksek basınç nefeslikleri ve düşük basınç nefeslikleri ile donatılmaları

Tankerler

MADDE 7 – (1) Tankerler akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği gereğince benzin/naftanın boşaltılmasının ardından kalıntı buharların tanker içerisinde tutulmasını sağlayacak, terminallerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında bulunan depolama tanklarından kaynaklanan buharları alacak ve muhafaza edecek şekilde tasarlanır ve çalıştırılır.

Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına yapılan dolum işlemleri

MADDE 8 – (1) Benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımı esnasında, akaryakıt istasyonundaki depolama tankı ile tanker arasında açığa çıkan buharların, buhar sızdırmaz bir bağlantı hattı ile tankere geri verilmesi gerekir.

Akaryakıt istasyonları

MADDE 9 – (1) Akaryakıt istasyonları; benzin ve nafta ikmali esnasında araç deposundan yer değiştiren buharın, BGK sistemi ile tutulmasını veya söz konusu buharların akaryakıt istasyonunun depolama tankına geri gönderilmesini sağlayacak şekilde faaliyet gösterir.

(2)  Akaryakıt tanklarının depolama yönetmeliği gereğince akaryakıt istasyonlarındaki buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça TS EN 16321 Standardına göre en az %85 verime sahip olduğuna dair uygunluk belgesi olmalıdır. Belgenin işletme sahasında saklanması ve talep üzerine Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

Tüm içerikler okundu!

Next page