BENZİNLOG
06
ekim
2019
Yakıt
BenzinLitre
Akaryakıt Tankı Sızdırmazlık Testi

AKARYAKIT TANKI SIZDIRMAZLIK TESTİ 

Akaryakıt depolanmasında kullanılan tankların belirli testlere tabi tutulması gerekir. Akaryakıt istasyonlarında ve depolarda iş güvenliğini sağlamak ve ekonomik kayıpları önlemek amacıyla akaryakıt tankı sızdırmazlık testi uygulaması yapılır. Akaryakıt tankı sızdırmazlık testi sonuçlarının belirli sınır değerleri aşmaması sağlanmalı ve bu sonuçlar güncel tutulmalıdır.

Yazımızda akaryakıt tankı sızdırmazlık testi uygulanması sırasında kullanılan yöntemlerden en yaygın olanları ve bu yöntemlerin avantajlarını BenzinLitre olarak ele aldık.

Akaryakıt sektörüyle ilgili birçok yönetmelik bulunmaktadır. Bunların başında TSE 12820 gelir. TSE 12820 standardında test konuları ayrı başlıkta ele alınır. Dünya çapında 19 yıllık bir tecrübeye sahip olan bu sistemde dünya genelinde 30.000’e yakın noktada akaryakıt tank testi yapılmış durumdadır. Basınçlı test sistemi veya hidrostatik yöntem kullanılmakta, sıvı ve gaz faz sensörleri ile daha hassas ölçümler yapılabilmektedir. Akustik ses dinleme ile kaçaklar tespit edilebilmektedir. Akaryakıt tankı sızdırmazlık testi için en çok kullanılan yöntemlerden biri ‘’Akustik Sızdırmazlık Testi’’dir.

Akustik Sızdırmazlık Testi

 “Akustik sızdırmazlık testi”, Akaryakıt tankı sızdırmazlık testi esnasında tamamen dolu olmasına gerek duyulmadan uygulanabilen, ses sensörleri ile desteklendiği için güvenli ve hassas sonuç veren, önemli lojistik ve güvenlik faydası sağlayan bir test metodudur.

Akustik sızdırmazlık testi sayesinde yeraltında ve yerüstünde kirletici sıvıların depolandığı tankların ve ürün, nefeslik, dolum hatlarının sızdırmazlık muayenesi yapılabilmektedir. Test sonucunda TSE 12820 gerekliliklerine uygun şekilde sızdırmazlık testi raporu düzenlenir. Saatte 0,002 lt (0,048 lt/gün = 48 ml/gün) hassasiyetle tankların sızdırmazlık muayenesi yapılmaktadır.  0,048 lt/gün oranından büyük her türlü kayıp tespiti yapılmaktadır.

Akustik sızdırmazlık testi yapılırken mevcut tank ve tesisatlar üzerinde bir değişim gerekmez. Kendi ekipmanları ve mevcut bağlantıları ile yapılır. Test yapılacak tankın sıvı ve gaz fazına birer adet yüksek hassasiyetli sensör yerleştirilerek kademeli olarak vakum uygulanır. Sensörler aracılığıyla sistem akustik ve grafiksel veriler oluşturur.

Akustik Sızdırmazlık Testi Avantajları

- Gözle görülemeyen akaryakıt kaçakları tespit edilir.
- Tank kaçak yerinin belirlenmesi için daha isabetli kararlar verebilir.
- Klasik manometre yöntemi ile görülemeyen kaçakların tespiti yapılır.
- Sahada test faaliyeti kapsamında yapılan tüm hareketler kayıt altına alınır.
- Teste başlamak için gerekli olan izolasyon oldukça kolaydır.
- Basınç yöntemi ile yapılan testlerdeki çevre ve emniyet riskleri ortadan kaldırılır.

Tüm içerikler okundu!

Next page