BENZİNLOG
08
ekim
2019
Yakıt
BenzinLitre
Akaryakıt Tankı Kalibrasyon Cetveli

Akaryakıt Tankı Kalibrasyon Cetveli

Akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli nedir? Kalibrasyon cetveli ne işe yarar?

Ayarlama, çaplama, bölmelendirme anlamlarına gelen kalibrasyon, akaryakıt tanklarında ani dolan ve yavaş azalan akaryakıtın yüksekliğinin litre cinsinden sabitlenmesi olarak tanımlanır. Yani aslında tanktaki akaryakıtın herhangi bir yükseklik değerinin kaç litreye karşılık geldiğinin saptanması işlemidir.

Akaryakıt Tankı Kalibrasyon Cetveli Nasıl Olmalıdır?

Bir kalibrasyon tablosu yükseklik, seviye gibi ölçüm bilgilerinin galon, varil, litre gibi bilgiler ile eşleştirilmesi ile oluşur. Amacı doğrusal seviye ölçümünü hacimsel değere dönüştürmek ve miktarı tam olarak görebilmektir. Mantığı anlamak için şöyle düşünebiliriz: Küçük bir tanktaki 5 mm’lik seviye ile büyük bir tanktaki 5 mm’lik seviye farkını oluşturan ürün miktarı çok farklıdır.

Strapping tablosu, kalibrasyon tablosu, tank grafiği, tank kalibrasyon grafiği, tank seviye grafiği, seviye tablosu, daldırma grafiği gibi farklı isimlerle de anılan akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli her bir tank için ayrı ayrı hesaplanmalı ve güncel tutulmalıdır. Tankların silindir şeklinde olmaları, yerleştirilme biçimleri gibi farklılıklar sebebiyle doğru ölçümler için akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli önem taşımaktadır. Doğru kalibrasyon tabloları olmadan, en iyi ölçüm sistemlerinin veya en hassas ölçümlerinin bile fazla bir değeri yoktur. Bu yüzden akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli oldukça önemlidir.

Akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli oluşturulurken farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: Dinamik kalibrasyon, otomatik kalibrasyon ve 3D Lazer akaryakıt tank kalibrasyonudur.

Otomatik Kalibrasyon

Akaryakıt tankı kalibrasyon cetveli oluşturulurkenki yöntemlerden biridir. Kalibrasyon menüsünde listesi görünen tanklardan kalibre edilmek istenen seçilerek ‘Kal.başlat’ butonuyla işleme alınabilir. Kalibrasyonun başlatılabilmesi için tankın en az %80 dolu olması gerekir. Kalibrasyon başlatıldığında ‘Kal.Bitir’ butonu aktif hale gelir. ‘Bitiş Seviyesi’ sütunundaki değer önceden belirlenmiştir (öndeğer 18 cm) ve tankın yakıt seviyesi bu değere geldiğinde otomatik olarak bitirilecektir.

Kalibrasyon tablosunu içeren dosya Tank Kontrol ünitesine başka bir bağlantı yoluyla gönderilir. Bu işlemden sonra bu Tank Kontrol Ünitesi, Otomatik Kalibrasyon sonucu elde ettiğimiz verileri baz alarak sonraki hareketleri tahmin edecektir. Bu tahmin işinin sapma oranı ‰5’tir.

Dinamik Kalibrasyon

Otomatik kalibrasyonda olduğu gibi ilgili tank seçilerek kalibrasyon başlatılır. Tankın %80 dolu olma zorunluluğu olmadan işlem başlatılır ve kalibrasyonu bitirmeye gerek yoktur. TankOMat, tanka yapılan her dolumu takip eden gece tabloyu tekrar kontrol ederek gerekli ise düzeltme yapar ve sürekli bu işleme devam eder. Böylelikle zamanla tankta oluşacak eğilme, bükülme vb. mekanik olaylarda TankOMat kalibrasyonu otomatik olarak düzeltir.

Otomatik kalibrasyon işlemi yapıldıktan sonra okunan litre değerlerinin hata oranı ‰5’tir. 1000 litre okunan bir tank içerisindeki yakıtın 995 ile 1005 litre arasında olduğu belirtilir.

3D Lazer Akaryakıt Tank Kalibrasyonu

3D lazer akaryakıt tank kalibrasyonu, yeraltı ve yer üstü akaryakıt tanklarında 3D modellemesi yapılarak milimetre seviyesinde akaryakıt tank kalibrasyonu tablosunun oluşturulmasıdır. Kurulumu ve kullanımı son derece pratik olması nedeniyle en hızlı sonuç alınabilen bir sistemdir. (Zone 0) Tehlike “sıfır” bölgesinde çalışmaya uygun ATEX sertifikası ile Avrupa Birliğinden alınmış %0,5 hassasiyetli doğruluk sertifikasına sahip ileri teknoloji 3D lazer kalibrasyon cihazıdır. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK)’nın istemiş olduğu %3 fark hassasiyetine göre çok ileri bir noktada olan yöntemdir.

Tüm içerikler okundu!

Next page