BENZİNLOG
30
nisan
2018
Benzinlik
Akaryakıt Lisans
Akaryakıt Lisans Başvuru Evrakları
Akaryakıt Lisans Başvuru Evrakları

İstasyonlu ve İstasyonsuz Bayiler lisans istemlerinde aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır.


“Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.”

Akaryakıt lisans başvuru evrakları için aşağıdaki belirtilen gerekli belgelerin asıl veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylı suretleri olmalıdır:

1. Yeni başvuru dilekçesi

2. EPDK Taahhütname

3. Şirket ise imze sirküsü - sahıs firmasi ise imza beyanı (Bayi bazırlayacak)

4. Ticaret odasından oda sicil kaydı(Bayi bazırlayacak)

5. Ticaret odasından faaliyet belgesi (Bayi bazırlayacak)

6. Ticaret odasından sicil tasdiknamesi (Bayi bazırlayacak)

7. Ticaret odasından ortaklar pay/hisse durum belgesi (Bayi bazırlayacak)

8. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı - Tebliğe uygun (Bayi bazırlayacak)

9. Asgari tespit mesafe tutanağı(ilk kez tesis kurulacaksa)

(Devirlerde ve daha önce faal olan istasyonlarda aranmaz)

10. Bayilik Sözleşmesi

11. Yeni ortaklar ve yönetim kurulu başkan ve üyeler beyanı

12. Ortaklar sabıka kaydı (Bayi bazırlayacak)

13. Vergi levhası (SMMM ıslak kaşe ve imzalı) (Bayi bazırlayacak)

14. Tehlikesi madde ve katı atık mali sorumluluk poliçesi

15. Beyan dilekçesi

16. İstasyon otomasyon beyanı

17. Adres teyit yazısı (ilk ruhsat alındıktan sonra yerel yönetim tarafından yapılmış adres değişikliği varsa)

18. Köy pompasına ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

19. Tanker sayacı muayene cüzdanı

20. Taşıma belgesi taşıt listesi ve belgesi

21. Lisans bedeli Banka dekontu asıl (3.100 TL'dir) (Bayi bazırlayacak)

(Vakıflar bankası Bahçeli evler/ Ankara şubesi)

(Şube kodu: 14 )

(İban No : TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 )

Dekont açıklaması olarak lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin tam ünvanı dekontda tam olmalıdır.

22. 5607 sayılı kanuna göre kaçakçılık ile mücadele beyanı


*Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesidir.


Tüm içerikler okundu!

Next page