BENZİNLOG
28
aralık
2020
Akaryakıt İstasyonu
Akaryakıt İstasyonu
Akaryakıt İstasyonlarında Sıfır Atık Sistemine Geçiş

Akaryakıt İstasyonlarında Sıfır Atık Sistemine Geçiş

Akaryakıt istasyonlarının Sıfır Atık Yönetim Sistemi düşünüldüğü gibi sadece bir kaç kutu koyma ve belge talep etme işlemi değildir. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında kurulması, yönetilmesi ve uygulamaların kayıt altına alınarak gerekli kurumlara gerekli ibrazların yapılması gerekiyor. 31 Aralık 2020 SON GÜN! İstasyonunuza sıfır atık sistemi kurarken unutmayın ki bu sistemi yetkililerden çok çalışanlar ve müşteriler kullanacak.

Eğer akaryakıt istasyonunda sıfır atık sistemi kurmazsanız, çalışanların ve müşterilerin yapacakları uygunsuzlukların sorumlusu siz istasyon sahibi olacaktır. Bu işin idari para cezası boyutu da var. İdari para cezasının oluşturacağınız sıfır atık sisteminin maliyetinden çok daha yüksek olacağını unutmayın. Mevzuat gereği belge süresi içerisinde (5 yıl) asgari bir defa denetime tabi olacaksınız. 

Sıfır Atık Sistemine Geçiş için Yapmanız Gerekenler

  1. Çalışma Ekibiniz olmalı. Sıfır Atık yönetim sisteminin kurulumu, aktife alınması, takibi yapılması için bir çalışma ekibine ihtiyacınız var. İstasyon müdürü tek başına tüm bu sürece yetişemeyebilir.
  2. Planlamanız olmalı. Sıfır Atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Hangi ürün hangi kutuya atılacak, her atık maddenin prosedürü farklı.
  3. Çalışanlarınıza eğitim vermelisiniz. İhtiyaç duyulan ekipmanlar (Atık kutuları vs.) alınıp istasyonda uygun yerlere konulmalıdır. Çalışanlara ve uygulayıcılara yönelik eğitim düzenlenerek uygulamaya ilişkin bilinçlendirme yapılmalı. Oluşan atıklar yerleştirilen atık kumbaralarında biriktirilmeye başlanır. Türlerine göre biriktirilen atıklar geçici depolama alanında toplanır. Toplanan atıklar geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılır. Uygulama dünyamız, geleceğimiz için öneml,
  4. Her şeyin kayıt altında olması gerekir. Denetçiler tarafından belirli aralıklarla uygulamanın gerçekleşmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan durumlar için önlemler alınır ve gerekirse güncelleme yapılır. Toplanarak tesislere gönderilen atık miktarları ve elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altına alınır. Bu çalışma sayesinde topluma, doğaya katkınız da ölçülebilir hale geliyor.


Sıfır Atık Sistemi  dünyamız, geleceğimiz için önemli. Lütfen sizler de hem istasyon sahibi hem de tüketici olarak bu prosedürleri dikkate alın. Sıfır Atık Sistemi Danışmanlık için bağlantıdan destek alabilirsiniz.

BenzinLitre İyi Yolculuklar Diler.

Tüm içerikler okundu!

Next page