BENZİNLOG
25
temmuz
2019
Benzinlik
Akaryakıt Lisans
Akaryakıt İstasyonlarında İş Güvenliği

Akaryakıt İstasyonlarında İş Güvenliği

Akaryakıt istasyonlarında çalışan görevliler, tamirciler, bu sektörde kullanılan benzin, motorin ve SPG gibi akaryakıt türlerinin, yağlama maddelerinin ve kullanılan ekipmanın zararlarından korunmalıdır. Fakat akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği konusunun önemli olmasının bir diğer sebebi tüm bu tehlikelerin aynı şekilde tüketiciyi ve istasyonu ziyaret eden müşterileri de etkileyebilecek olmasıdır.

Biz de istasyon sahiplerinin dikkat etmesi için akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği hakkında bir yazı derledik.Tüzük'te geçen tüm maddeleri sizler için sıraladık. Bu yazımızda akaryakıt istasyonlarında iş güvenliğini sağlamak için neler yapmak gereklidir bulabilirsiniz.

- ACİL TELEFONLAR

Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında görünür bir yerde bulundurulmalıdır.

- AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan akaryakıt istasyonu kurulmamalı ve işletilmemelidir.

- ZEMİN VE AYDINLATMA

Akaryakıt istasyonunun zemini düzgün olmalı, araç giriş-çıkışı için gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve aydınlatma yapılmış olmalıdır.

- YER ÜSTÜ AKARYAKIT TANKLARINDA DEPOLAMA

Akaryakıt, sadece yer altı tanklarında depolanmalıdır. Denizcilik amaçlı akaryakıt istasyonlarında, istenildiğinde yer üstü tanklarında da depolama yapılabilir.

Not 1- Bu standardın yayımlandığı tarihte (20.05.2007) faaliyette bulunduğunu belgeleyen özel akaryakıt istasyonlarında, mevcut olması durumunda, yer üstü tanklarında da akaryakıt depolanabilir.

- AKARYAKIT KAPASİTESİ

Akaryakıt istasyonunda, tank başına 50.000 litreyi geçmemek şartıyla en fazla 300.000 litre akaryakıt depolanabilir. 

- TANKLARIN TOPRAKLANMASI

Akaryakıt tankları, uygun şekilde topraklanmalı ve periyodik olarak denetlenmelidir. Akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği için oldukça önemli bir konudur.

- HAVALANDIRMA BORUSUNUN YERİ VE ŞEKLİ (BENZİN)

İçerisinde Sınıf I yakıtların (benzin)  depolandığı tankların havalandırmalarının çıkış ucu bina dışında, doldurma borusu uç seviyesinden yüksekte ve bitişik zemin seviyesinden en az 3.6 metre yukarıda olmalıdır.

Havalandırma çıkışlarının ve uyarıcı cihazların atmosferik olaylarla kirlenme ve yabancı maddeler ile tıkanma gibi olaylara karşı tedbirler alınmış olmalıdır.

Çıkış ağızlarının yeri ve yönü parlayıcı buharlar birikmeyecek ve emniyetsiz olan yerlere ulaşmayacak, bina açıklıklarından girmeyecek veya saçak altında birikmeyecek şekilde olmalıdır.

İçerisinde Sınıf IA yakıt bulunan tanklar, basınç altında tahliye yapılırken veya vakum uygulanırken açık, normalde ise kapalı olan basınç ve vakum tahliye cihazlarıyla donatılmış olmalıdır.

İçerisinde Sınıf IB veya Sınıf IC yakıt bulunan tanklar, basınç-vakum tahliye sistemleriyle veya tescilli alev tutucularla donatılmış olmalıdır.

- HAVALANDIRMA BORUSUNUN YERİ VE ŞEKLİ (MAZOT)

İçerisinde yalnızca ve tek başına Sınıf II veya Sınıf IIIA yakıt bulunan tankların havalandırmalarının çıkış ucu bina dışında ve doldurma borusu ağzının seviyesinden yukarıda olmalıdır.

Havalandırma çıkış uçları normalde beklenen kar seviyesinden yukarıda olmalıdır.

İçlerine yabancı madde girmesini önlemek için uçlar, çıkış dirseği ve kaba elekler veya diğer cihazlarla donatılmış olmalıdır.


- DOLDURMA BORUSU

Tank tepesinden giren doldurma borularının uçları tank tabanından en fazla 15 cm uzakta olmalıdır. Doldurma boruları titreşim en az olacak şekilde tesis edilmeli veya düzenlenmelidir. Bu da akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği için oldukça önemli bir konudur.

- İSTASYONA GİRİŞ ÇIKIŞ YOLLARI

Akaryakıt istasyon giriş ve çıkışlarının her birinin genişliği en çok 20 m olmalıdır. İstasyonun, giriş ve çıkış dışında kalan yola olan cephesi araç girişine engel olacak şekilde tasarımlanmalıdır.

- AKARYAKIT HORTUMU

Akaryakıt pompalarındaki hortum 5.5 metreyi aşmamalıdır. Özel durumlarda bu uzunluk yetkili mercilerden alınacak izinlere göre belirlenebilir.

- AKARYAKIT HORTUMUNA KAPLİN

Dağıtım birimleri üzerindeki her doldurma hortumu üzerinde, acil durum anında koparak kopma noktasının her iki tarafında da sıvı akışını kesen, TS EN 13617-2’ye uygun bir emniyetli ayırma tertibatı (kırılabilir kaplin) bulunmalıdır.

- YANGIN SÖNDÜRÜCÜ YANMAZ ÖRTÜ

Her akaryakıt istasyonunda, her dağıtım birimi adasının yanında ve her binanın içerisinde en az 1 adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu, ilâve olarak istasyon içerisinde farklı yerlerde ancak doldurma ağzına 7 m’den yakın, 30 m’den uzak olmayacak şekilde 2 adet en az 30 kg’lık tekerlekli, söndürme kapasitesi en az 89 B olan kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü olmalıdır. Ayrıca her 6 dağıtım birimi için ilave 1 adet 30 kg’lık veya daha büyük, kuru kimyevi tozlu tekerlekli yangın söndürücü olmalıdır. Yangın söndürücüler her pompadan, dağıtım biriminden, tank doldurma borusu ağzından, yağlama veya servis yerinden 30 m’den daha uzakta olmamalıdır.

Seyyar yangın söndürücülerin yanında, özellikle araç ve dağıtım birimi yangınlarında kullanılmak üzere en az 1 adet 2 m x 2 m’lik yanmaz örtü bulunmalıdır.
Yangın söndürücüler en az 6 ayda bir kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri cihaz üzerindeki etikette yer almalıdır.

- STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMA BAĞLANTISI

Akaryakıt istasyonuna gelen tankerler dolum işlemine başlamadan önce statik yükten arındırılmalı, doldurma ve boşaltma esnasında tank ile tanker arasında statik elektrik yükü dengesini sağlayacak bağlantı yapılmalı ve tanker topraklanmalıdır.

- PARATONER SİSTEMİ

Akaryakıt istasyonunda TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi olmalı veya istasyonun paratoner sistemine eşdeğer bir şekilde yangından korunduğu yetkili merciden alınan bir belge ile belgelendirilmelidir.

- ÇUKUR VE BOŞ HACİMLER

Bu standardın yayımlanmasından sonra inşa edilen akaryakıt istasyonlarında bodrum katı bulunmamalıdır. Bu standardın yayımlanmasından önce inşa edilmiş istasyonlarda, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı, havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleriyle aksi cephede (girişi arkadan) olmalı, girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil olmalıdır.

Tank üzerinde, doldurma veya ölçme ağzı üzerinde, akaryakıt pompası altında ve emniyet mesafeleri dahilinde adam giriş çukurları ve dalgıç pompa çukurları haricinde, çukur ya da boşluk bulunmamalıdır.

- KAÇAK AKIM RÖLESİ

Bütün elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar, tesis edildikleri yerler için uygun olmalı ve ana panolara kaçak akım koruma rölesi konulmalıdır.

-KATI YAKIT YAKAN SOBALAR

Katı yakıt yakan sobalar yağlama veya servis yerlerinde kullanılmamalıdır.


Akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği için maddeleri TS 12820 ÖSG-2007/09 kaynağından alarak derledik. Umarız sizler içi faydalı olmuştur.

BenzinLitre iyi yolculuklar diler.

Tüm içerikler okundu!

Next page